Lyrics > Albums > Enya (1987), The Celts (1992)


Dan y Dŵr
(Welsh:  Beneath the Waters)
Music by Enya
Lyrics by Roma RyanWelsh:

Dan y dŵr, tawelwch sydd.
Dan y dŵr, galwaf i.
Nid yw'r swn gyda fi.

Dan y dŵr, tawelwch am byth.
Dan y dŵr, galwaf i.
Nid yw'r swn ddim fwy gyda fi.
Translation from Welsh:

Beneath the waters, there is silence.
Beneath the waters, I call you.
There is no company with me.

Beneath the waters, silent forever.
Beneath the waters, I call you.
The sound is no longer with me.


[ << Back ]© 2005-2012 Enya Fan Studio.  All Rights Reserved.